Category Archives: News

Arrival Notice là gì? Ý nghĩa của Arrival Notice

Arrival Notice là gì? Arrival Notice là thông báo hàng đến, là một thuật ngữ...

Bảo hiểm hàng hóa là gì? Phân loại bảo hiểm hàng hóa

Trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa, rủi ro là những vấn đề không...

Dem Det là gì? Cách phân biệt Dem, Det và Storage

Dem và Det là gì? Dem và Det là hai loại phí rất phổ biến...